Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Наукова діяльність

Донбаський державний технічний університет - провідний навчальний заклад Донбасу. Наш університет заснований 12 жовтня 1957 року.

ДонДТУ - навчальний заклад вищої категорії, акредитований IV ступенем, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців в області гірничої справи, металургії, електромеханіки, автоматизації, машинобудування, будівництва, економіки, менеджменту.

Поряд з рішенням основної задачі підготовки кадрів для найважливіших галузей народного господарства в ДонДТУ ведуться різноманітні дослідницькі роботи як теоретичного, так і прикладного характеру.

До структурних наукових підрозділів університету належать: науково-дослідна частина, науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Параметр", державний міжвузівський центр "Оріон" (Алчевський пункт Української мережі лазерно-локаційної станції, на якому створена перманентна GPS-станція, інтегрована в світову систему координат WGS 84).

Основним їх завданням є виконання досліджень з цілого ряду профільних для вузу наукових напрямів: вдосконалення техніки і технології видобутку вугілля і його комплексного використання; проведення і кріплення гірничих вироблень; зниження запилення повітря на робочих місцях і викидів пилу в атмосферу; використання вторинних ресурсів в агломераційному виробництві, вдосконалення технології виробництва чавуну, сталі, прокату; створення високоефективних систем очищення змащувальних матеріалів і рідин від шкідливих домішок; розробка пристроїв ремонту конвеєрних стрічок, гнучких кабелів, сушки сипких матеріалів на основі індукційного нагріву; створення енергозбережних систем управління електроприводами; розробка екологічно чистих способів утилізації відходів гумотехнічної промисловості з попутним здобуттям теплової енергії.

Широкий спектр досліджень по актуальних напрямах фізики гірничих процесів і геомеханіки гірничих порід і масивів, стали підставою для створення Алчевської філії інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України на базі ДонДТУ і розробки програм спільних досліджень.

Починаючи з 2001 року, в університеті розвивається принципово новий як для нього, так і для вітчизняної археології в цілому, науковий напрям - гірнича археологія. Об'єктами досліджень є старовинні гірничі вироблення, техногенні майданчики по переробці міднорудної сировини і поселення епохи бронзи. Даний комплекс пам'ятників отримав назву Картамишський археологічний мікрорайон. Як наслідок було створене Донбаське відділення Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України.

У 2012-2016 роках Донбаський державний технічний університет прийняв участь в проекті Tempus GreenСo з дослідження "зелених технологій і комунікацій". Окрім ДонДТУ в проекті приймали участь 14 наукових установ Великобританії, Словаччини, Греції, Італії, України, Російської Федерації. Докладніше …
Анонс