Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Перелік напрямів та спеціальностей ДонДТУ, за якими здійснюється підготовка студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр (2014р.)
Денна і заочна форми навчання
Факультет Шифр напряму Назва напряму Шифр спеціальності Назва спеціальності
Гірництва 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 7.04010601(*) Екологія та охорона навколишнього середовища
6.050301 Гірництво (**) 7.05030101(*)
7.05030102(*)
7.05030104(*)
Розробка родовищ та видобування корисних копалин
Шахтне і підземне будівництво
Маркшейдерська справа
Металургії 6.050401 Металургія 7.05040101(*)
7.05040104(*)
Металургія чорних металів
Обробка металів тиском
Автоматизації та електротехнічних систем 6.040204 Прикладна фізика 7.04020402(*) Радіофізика і електроніка
6.050102 Комп'ютерна інженерія 7.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи
6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 7.05020201(*) Автоматизоване управління технологічними процесами
6.050702 Електромеханіка 7.05070201(*)
7.05070204(*)
Електричні машини і апарати
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
6.050802 Електронні пристрої та системи 7.05080202(*) Електронні системи
Будівельний 6.060101 Будівництво 7.06010101(*)
7.06010103
Промислове і цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
6.060102 Архітектура
Механіки 6.050502 Інженерна механіка 7.05050201(*)
7.05050205
Технології машинобудування
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
6.050503 Машинобудування 7.05050311(*)
7.05050309(*)
Металургійне обладнання
Гірничі машини та комплекси
Економіки і фінансів 6.030502 Економічна кібернетика 7.03050201(*) Економічна кібернетика
6.030504 Економіка підприємства 7.03050401(*) Економіка підприємства
6.030508 Фінанси і кредит 7.03050801(*) Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит 7.03050901(*) Облік і аудит
Менеджменту 6.030601 Менеджмент 7.03060101(*)

7.03060104(*)
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
6.020303 Філологія 7.02030304 Переклад
(*) - підготовка ведеться і за освітньо-кваліфікаційним рівнем - МАГІСТР
(**) - з 2013 року відкрито спеціалізацію «Охорона праці в гірництві» (спеціальність 7.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» напряму підготовки 6.050301 – Гірництво).
Архітектура - тільки денна форма навчання
Завантажити файлом