Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Перепідготовка, післядипломна освіта, екстернат, підвищення кваліфікації
Ці види навчання здійснює Міжгалузевий Центр післядипломної освіти

Перелік документів для вступу на перепідготовку:

  • заява;
  • оригінал документа про освіту з випискою оцінок;
  • копії документа про освіту з випискою оцінок в 2-х екз;
  • копії 1,2,11 сторінок паспорта в 2-х екз;
  • медична довідка форми 086-У;
  • 3 фото (3x4);
  • виписка з трудової книжки (для тих, хто має трудовий стаж) в 2-х екз.;
  • ксерокопія довідки про привласнення ідентифікаційного коду в 2-х екз;
  • папка-швидкозшивач – 2 шт;
  • конверти поштові з марками – 4 шт.

Умови прийому на перепідготовку:

Особам, що вступають на перепідготовку не потрібно проходити зовнішнє незалежне тестування, зарахування відбувається за результатами співбесід.

Умовою зарахування є робота за профілем вибраної спеціальності.

За наявності конкурсу, в першу чергу зараховуються особи, в яких профіль базової спеціальності збігається з профілем вибраної спеціальності, працюють на виробництві за профілем вибраної спеціальності, а також мають вищий середній бал диплома спеціаліста (магістра).

Напрям, спеціальність Об'єм екстернату, чол.
6.050301 Гірська справа 20
7.050301 Розробка родовищ і видобуток корисних копалин (підземна) 9
7.05030102 Шахтне і підземне будівництво 3
7.05030104 Маркшейдерська справа 2
7.05050309 Гірські машини і комплекси 8
6.050401 Металургія 10
7.05040101 Металургія чорних металів 4
7.090404 Обробка металів тиском 4
6.050802 Електронні пристрої і системи 4
7.05080202 Електронні системи 3
6.050102 Комп'ютерна інженерія 3
7.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи 3
6.060101 Будівництво 8
7.06010101 Промислове і цивільне будівництво 6
6.050702 Електромеханіка 5
7.05070205 Електромеханічні системи автоматизації і електропривод 3

Умови прийому на екстернат:

Зарахування на екстернат проводиться відповідно до Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (із змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95№ 340, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

Кількість екстернів по кожному напряму підготовки (спеціальності) не повинна перевищувати п'яти відсотків від контингенту студентів денної форми вчення.

Особи, які виявили бажання навчатися в екстернаті, подають особисто або посилають поштою заяву, в якій вказують вибраний напрям підготовки (спеціальність), документ про освіту, медичну довідку форми 086-У, 4 фотокартки розміром 3х4 см. Особи, які мають незавершену вищу освіту, надають академічну довідку в оригіналі. Паспорт або інший документ, підтверджуючий громадянство, пред'являється особисто.

У екстернат зараховуються особи, які витримали конкурсну співбесіду (для осіб, які мають незавершену вищу освіту), рекомендовані комісіями для навчання екстерном, склали індивідуальний навчальний план, внесли плату за контрольні заходи і інші форми навчальної роботи, передбачені першим етапом індивідуального плану.

Прийом документів на екстернат - до 15 вересня, навчання з 1 жовтня 2015 p.

Курси підвищення кваліфікації

Найменування курсів Термін навчання Документ про підвищення кваліфікації
Курси з питань охорони праці для фахівців служб охорони праці 2 тижні Посвідчення за формою Держнаглядохоронпраці
Курси з питань охорони праці для інженерно-технічних працівників промислових підприємств (гірських, металургійних і ін.) 1 тиждень Посвідчення за формою Держнаглядохоронпраці
Курси на право керівництва вибуховими роботами 1 місяць Посвідчення на право керівництва вибуховими роботами
Курси на право керівництва гірськими і вибуховими роботами 2 місяці Посвідчення на право керівництва гірськими і вибуховими роботами
Курси інженерно-технічних працівників, що не мають теплотехнічної освіти, відповідальних за стан і безпечну експлуатацію котельних установок 2 місяці Посвідчення за формою котлонагляду
Стажування викладачів технікумів (по всіх спеціальностях, акредитованих в ДонДТУ) 1 місяць Посвідчення державного зразка
Курси електробезпеки (з привласненням I-IV кваліфікаційної групи по електробезпеці) 1-4 тижні Посвідчення про привласнення кваліфікаційної групи з електробезпеки
Курси користувачів персональних комп'ютерів 1 місяць Посвідчення про закінчення курсів

Приймаються заявки на організацію спеціальних курсів за замовленнями підприємств.