Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут «Параметр»
(НДПКІ «Параметр»)

НДПКІ «Параметр» ДонДТУ є підрозділом ДонДТУ, який займається організацією та проведенням перспективних фундаментальних, прикладних та проектно-конструкторських науково-дослідних робіт.

НДПКІ «Параметр» ДонДТУ організований у листопаді 1992 р.

До складу НІПКІ «Параметр» входять проектно-конструкторський відділ і чотири науково-дослідні лабораторії:

 • Лабораторія перетворювальної техніки електромеханічних та електротехнологічних систем;
 • Лабораторія гідродинаміки і фільтрувальної техніки;
 • Лабораторія промислової екології;
 • Науково-виробнича лабораторія.

Основними напрямками діяльності лабораторій НІПКІ «Параметр» є:

 • Розробка перетворювальної техніки, електромеханічних і технологічних систем на її основі;
 • Розробка електротехнічного і електромеханічного устаткування для індукційних технологічних установок і комплексів;
 • Розробка та впровадження фільтрів і систем очищення рідини;
 • Інтенсифікація процесів тепло- і масообміну в апаратах і приладах різного призначення;
 • Розробка комплексних систем очищення стічних і побутових вод від механічних і техногенних домішок;
 • Розробка та виготовлення конструкторської технологічної та нормативно-технічної документації;
 • Виготовлення та впровадження нового обладнання.

Наші розробки впроваджені і успішно експлуатуються на підприємствах України, Росії та Казахстану.

У рамках пріоритетного напряму «Енергетика та енергозбереження» виконуються прикладні держбюджетні роботи під керівництвом наукових керівників канд. техн. наук, доц. Самчелеєва Ю. П. і канд. техн. наук, провідного наукового співробітника Ушакова В. І.
Анонс