Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Науково-дослідна частина

Науково-дослідну частину створено на базі науково-дослідного сектора наказом ДГМІ (на теперішній час ДонДТУ) від 23 лютого 2001 року № 12-н.

Наукова та науково-технічна діяльність в Донбаському державному технічному університеті (ДонДТУ) є невід’ємними складовими освітянської діяльності і здійснюються з метою забезпечення розвитку економіки України та інтеграції вищої освіти в європейський науково-освітній простір. Якість вищої освіти і наукової роботи – вирішальний фактор європейської привабливості та конкурентоспроможності.

Поряд з підготовкою кадрів для найважливіших галузей народного господарства на кафедрах і в лабораторіях ДонДТУ проводяться науково-дослідні роботи як фундаментального, так і прикладного характеру. Вчені університету широко залучають студентів до виконання НДР і до творчої діяльності, прищеплюючи їм смак до наукового пошуку.

Зусилля вчених ДонДТУ спрямовані як на вирішення проблем сьогодення, так і на розробку нових технологій, машин і апаратів, здатних значно полегшити працю гірників, металургів, будівельників і машинобудівельників, зробити існуючі агрегати більш продуктивними, підвищити якість продукції. Багато науково-дослідних робіт вчених університету відразу ж після їхнього завершення знаходять застосування в різних галузях економіки.

Загальне керівництво науковими дослідженнями в ДонДТУ здійснюють проректори з наукової роботи. З 2012 року науково-дослідну роботу ДонДТУ очолює проректор з наукової роботи, канд. техн. наук, доц. Сергій Володимирович Семирягін.

До науково-дослідних підрозділів університету належать: науково-дослідна частина, до складу якої входять: науково-дослідний проектно-конструкторський інститут "Параметр", Державний міжвузівський центр "Оріон" (який має статус Національне надбання), відділ з питань інтелектуальної власності та маркетингу, філія Інституту гірничих процесів НАН України, Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України, галузева науково-дослідна лабораторія робочих рідин та мастил, науково-дослідні лабораторії факультетів та кафедр.

Основним завданням наукових структурних підрозділів ДонДТУ є виконання наукових досліджень з ряду профільних для університету наукових напрямків, серед інших варто відзначити:

 • удосконалення техніки та технології видобутку вугілля і його комплексного використання, проведення і укріплення гірських виробок;
 • знепилення повітря в робочих зонах;
 • функціонально-вартісний аналіз роботи вугільних шахт;
 • прогноз динаміки метановиділення на виїмкових дільницях;
 • охорона навколишнього середовища;
 • створення систем очищення мастильних матеріалів і рідин від шкідливих домішок;
 • використання вторинних ресурсів в агломераційному виробництві;
 • удосконалення технології виробництва чавуну, сталі, прокату;
 • автоматизація технологічних процесів і електромеханічних систем;
 • створення станції лазерно-локаційного спостереження за штучними супутниками Землі;
 • енергозбереження;
 • розробка пристроїв низькотемпературного індукційного нагрівання тощо.

Наказ №31 від 31.05. 2018 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок»Анонс