Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Гірничо-металургійний факультет

Факультет гірництва – один із провідних базових навчально-наукових підрозділів університету, ровесник заснування Комунарського гірничо-металургійного інституту (1957).

Деканами факультету гірництва були доценти В.М. Буц (1957-1961), Л.П. Роменський (1961-1965), П.О. Демчук (1965-1966), В.А. Яковенко (1966–1976), А.П. Борзих (1976–1980), О.О.Данилов (1980-1997), В.М.Окалєлов (1997-2000) і С.Г. Коробкін (2000–2006), двоє останніх – випускники КГМІ.

Лекції на факультеті гірництва читаються в сучасних аудиторіях, з використанням технічних засобів навчання. При цьому використовуються телевізійний комплекс, кіноустановки, відеомагнітофони, проекційна апаратура і ЕОМ з мультимедійними дошками.

Лабораторні і практичні заняття проводяться в спеціалізованих предметних аудиторіях. Курсові та дипломні проекти студенти виконують в залах дипломного проектування, оснащених сучасними ЕОМ, необхідною нормативною та довідковою літературою. На кафедрах проводиться постійна робота з удосконалення й відновлення лабораторного практикуму та практичних занять.

Навчання на факультеті проводиться на кафедрах:

Керівництво технологічною, виробничою та переддипломною практикою здійснюють викладачі випускових кафедр. Усі дипломні проекти виконуються на реальній основі, з них близько 40 відсотків на замовлення підприємств. Практикуються доповіді дипломних проектів на технічних радах шахт з метою оцінки практичної значимості проектів, ступеня їхньої реальності й можливостей впровадження у виробництво. Все це сприяє підвищенню якості дипломних проектів. Найбільш здібним і старанним студентам надається можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

Колектив викладачів і студентів факультету гірництва протягом багатьох років активно проводить наукові дослідження, які мають велике практичне значення. Сфера наукових інтересів факультету охоплює проблеми проектування й експлуатації гірничих підприємств. Викладачами і співробітниками факультету опубліковано більше 20 монографій, понад 2000 статей, отримано декілька сотень авторських свідоцтв на винаходи та патентів, були розроблені положення, що увійшли до нормативних документів (автори Г.В. Бабіюк, А.П. Борзих, А.Ф. Горовой, В.А. Давиденко, В.Є. Кардаков, М.К. Клішин, В.Г. Ларченко, Г.Г. Литвинський, В.М. Окалєлов, В.І. Різун, Ю.П. Савенко, М.Г. Ткаченко, М.І. Феськов, З.Л. Фінкельштейн, Р.А.-Б. Фрумкін).

Наукові розробки кафедр факультету широко реалізовані на діючих підприємствах, в науково-дослідних, проектних, проектно-конструкторських інститутах і в навчальному процесі при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів.

Про значну роль та плідну працю факультету гірництва яскраво говорить той факт, що за більше ніж 55 років діяльності підготовлено близько 75 відсотків керівників і головних спеціалістів підприємств вугільної галузі в Луганській області. Багато випускників факультету займають високі керівні посади в Донецькій та інших областях України і держав СНГ.
Анонс