Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Факультет металургії

Факультет металургії, як один з перших факультетів інституту, має свої міцні традиції. Головна традиція - якісна освіта. Студенти не лише освоюють необхідні дисципліни, але і займаються науково-дослідною роботою. Майбутні фахівці беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах і займають призові місця.

Факультет металургії засновано одночасно з Комунарським гірничо-металургійним інститутом. Після включення до його складу (1990) електромашинобудівного факультету він мав назву металургійного та машинобудівного виробництва. З 2005 р. у складі факультету залишилися тільки металургійні спеціальності і йому повернули початкову назву - факультет металургії.

Багато зусиль при створенні та організації навчального процесу на факультеті доклали перші декани – доценти О.К. Бескровний (1957 - 1962) та С.М. Носенко (1962 - 1965). У подальшому металургійний факультет очолювали професори Л.П. Владимиров, В.М. Дорофєєв, С.М. Петрушов, доценти П.Г. Терзіян, М.П. Козін, О.М. Новохатський. В.М. Дорофєєв і С.М. Петрушов - випускники КГМІ.

Студенти факультету оволодівають спеціальностями «Металургія чорних металів», «Обробка металів тиском».

До складу факультету входять кафедри:

Навчання проводять висококваліфіковані викладачі. На викладацьку роботу постійно запрошуються фахівці-виробничники, які захистили дисертації на виробництві чи одержали вчені ступені й звання вже під час роботи в інституті.

У 1962 р. відбувся перший випуск інженерів-металургів за спеціальністю "Обробка металів тиском". У 1963 р. - за спеціальністю "Металургія чорних металів". З кожним роком кількість підготовлених фахівців зростала.

Випускники ДонДТУ працюють практично на всіх металургійних підприємствах України, багатьох виробництвах Росії, Казахстану, Грузії. Багато вихованців факультету досягли значних успіхів в інженерній та науковій роботі, державній та громадській діяльності, стали провідними спеціалістами й керівниками промислових підприємств, наукових організацій: А.М. Харченко – голова Луганської обласної ради профспілки металургів України, О.М. Ревякін і В.Т. Лобачов – відповідальні працівники КМУ, Г.Ф. Єненко – директор Луганського трубного заводу, І.Д. Левада – директор Дебальцевського машинобудівного заводу, М.П. Солошенко – директор Новомосковського трубного заводу. Чимало випускників обрали науково-викладацьку діяльність – професори ДонДТУ В.М. Дорофєєв, С.М. Петрушов, проф. Хайфінського університету (Ізраїль) В.М. Ліщинський та ін.

Всі кафедри факультету займаються науковою роботою, основними напрямками якої є:

  • розробка методів оптимізації технологій комплексу доменна піч – конвертор;
  • удосконалення технології агломерації при використанні техногенних відходів з метою підвищення ефективності виробництва;
  • дослідження термодинаміки і кінетики електродугового легування металу та його електромагнітного рафінування від шкідливих домішок;
  • розвиток ресурсозберігаючих технологій обробки металів тиском.

Сьогодні вчені кафедри металургії чорних металів вирішують важливі наукові проблеми, пов’язані з використанням дешевих видів палива, переробкою вторинних ресурсів, розробкою високоефективних технологій позапічної обробки чавуну та сталі. Багато розробок кафедри впроваджені на виробництві.
Анонс