Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Факультет механіки

Факультет механіки як новий навчально-науковий структурний підрозділ університету був створений в 2004 р.

До складу факультету механіки входять кафедри:

 • машин металургійного комплексу і прикладної механіки;
 • технології та організації машинобудівного виробництва;
 • гірничої енергомеханіки і обладнання;
 • прикладної гідромеханіки.

Кафедри мають сучасні, добре обладнані комп’ютерні класи, лабораторії, навчальні моделі, сектори науково-дослідних стендів.

Факультет здійснює підготовку інженерних кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Форми навчання: очна та заочна.

Науково-дослідна робота факультету спрямована на:

 • дослідження і вдосконалення машин для різання металу в прокатних цехах;
 • дослідження і технічна діагностика вантажопідйомних машин з метою продовження термінів їх експлуатації;
 • дослідження, розробка і удосконалення технологічного процесу зварювання міді зі сталлю за допомогою електродного матеріалу;
 • зниження шкідливих викидів в атмосферу підприємствами металургійного, коксохімічного та інших виробництв;
 • розвиток теоретичних основ проектування центрувальних, центрувально-затискних механізмів в технологічних пристосуваннях;
 • дослідження шахтних стрічкових конвеєрів з метою збільшення їх надійності, витривалості і економічності;
 • розробка заходів з енергозбереження і поліпшення умов експлуатації шахтних стаціонарних установок.

Результати науково-дослідної роботи колективу факультету механіки знайшли відображення в сотнях публікацій вчених. Видаються монографії та навчальні посібники, у тому числі за грифом МОН України, виходять методичні розробки та статті. На численні винаходи отримано авторські свідоцтва і патенти.

До наукової роботи активно залучаються студенти: беруть активну участь в олімпіадах як з навчальних дисциплін, так і за фахом, у конкурсах студентських наукових робіт; спільно з керівниками дипломних проектів публікують наукові статті, отримують патенти. Найбільш обдаровані студенти залучаються до участі у держбюджетних та госпдоговірних темах.

Спеціаліст-механік може працювати в наступних галузях промисловості:

 • гірничодобувна промисловість;
 • металургійне виробництво;
 • прокатне виробництво;
 • гірниче машинобудування;
 • енергетичне машинобудування;
 • транспортне машинобудування;
 • авіабудування;
 • суднобудування;
 • автомобілебудування;
 • сільськогосподарське машинобудування і інші.

Випускники можуть обіймати посади від майстра зміни, начальника ділянки, начальника відділу до начальника цеху, головного механіка цеху, підприємства, директора підприємства. Крім того, спеціаліст може проявити себе в науково-дослідних і проектно-конструкторських галузевих інститутах.

Зміст і глибина знань, отриманих під час навчання на факультеті механіки, підвищують рейтинг випускника під час проходження співбесід.

Ми пишаємося своїм факультетом і ця гордість підкріплюється конкретними справами і визнанням суспільства!
Анонс