Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Факультет менеджменту

Підготовку менеджерів вперше в ДонДТУ було розпочато в 1992 році на будівельному факультеті.

В 2001 році підготовка менеджерів велась вже на 5 факультетах будівельному, гірничому, металургійного та машинобудівного виробництва, автоматизації виробничих процесів, економічному).

З метою підвищення якості підготовки майбутніх менеджерів їх навчання у 2001 році було зосереджено на створеному факультеті менеджменту.

Факультет очолив випускник КГМІ 1980 року, к.т.н., доцент, відмінник освіти України Рябенко Леонід Іванович. Під його керівництвом було створено сучасну матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення та інформаційне забезпечення навчального процесу.

Сьогодні на факультеті менеджменту ведеться підготовка за двома напрямами: «Менеджмент» та «Філологія».

З напрямку «Менеджмент» підготовка ведеться за такими спеціальностями - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізації «Менеджмент підприємств і організацій» за галузями: «Гірництво», «Будівництво», «Металургія», «Енергетика», та «Менеджмент торгівлі та сфери послуг»).

З напрямку «Філологія» підготовка ведеться за спеціальністю «Переклад»- (технічний переклад) (англійська мова та друга іноземна мова – французька)

Лекції та практичні заняття на факультеті проводяться з використанням сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки, проекційної апаратури, мультимедійних засобів тощо). Навчальну базу факультету складають 37 предметних аудиторій, 3 комп’ютерні класи випускних кафедр, лінгафонний кабінет та дві лабораторії. Усі комп’ютерні класи мають доступ до мережі INTERNET.

Навчання на факультеті проводиться на 4 кафедрах, три з яких є випускними:

Керівництво всіма видами практик (перекладацька, комп’ютерна, управлінсько-економічна, виробнича, переддипломна) здійснюють висококваліфіковані викладачі випускних кафедр. Практики проводяться на базі провідних підприємств Донбаського регіону. Усі дипломні та магістерські роботи виконуються на базі реальних даних, з них близько 20% на замовлення підприємств.

Колектив викладачів та студентів факультету менеджменту протягом останнього десятиріччя активно проводить наукові дослідження. Тільки за останні п’ять років викладачами факультету менеджменту захищено одну докторську та дванадцять кандидатських дисертацій (серед них п’ять випускниками факультету).

Сфера наукових інтересів факультету охоплює проблеми філології, менеджменту та економіки. Викладачами факультету опубліковано 28 монографій, 19 посібників з грифом МОН України, 740 статей.

Наукові розробки кафедр факультету широко реалізовані на діючих підприємствах України і в навчальному процесі при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Факультет менеджменту займає провідні позиції в університеті зі студентської науково-дослідної роботи. Так, тільки за останні три роки студенти виступили з доповідями на 60 міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях. За результатами наукових досліджень студентів опубліковано понад 280 статей і тез в наукових виданнях. Студенти факультету переможці Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт з напрямків «Менеджмент» та «Філологія».

Випускники факультету займають провідні посади на багатьох підприємствах України, а також близького та дальнього зарубіжжя.
Анонс