Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Наукова бiблiотека ДонДТУ
Сайт наукової бiблiотеки

Сьогодні наукова бібліотека ДонДТУ - це важливий інформаційно-культурний центр університету, що забезпечує довідково-бібліографічне й інформаційне обслуговування навчального, наукового й виховного процесів університету. Сучасний етап розвитку бібліотеки характеризується зміною основних пріоритетів діяльності. До традиційних завдань збереження та примноження книжкових зібрань додаються функції інформаційного центру.

Найближчим часом Науковій бібліотеці ДонДТУ належить виконати об'ємні напрямки робіт по запуску та становленню програмного комплексу Електронної бібліотеки, створення якісно нових систем електронно-бібліотечного обслуговування всіх категорій користувачів. Наукова бібліотека ДонДТУ ставить своєю основною метою домогтися високих якісних характеристик у формуванні та ефективному використанні інформаційно-освітніх ресурсів з метою освітньої та наукової діяльності вузу. Бібліотека прагне внести свій внесок у процес розвитку Донбаського державного технічного університету, підтримуючи його шляхом надання постійно оновлюваної і викликаючої довіру інформації, створенням сучасної інфраструктури освітнього середовища.

Вузівська електронна бібліотека нового покоління - це базова ланка єдиного інформаційного простору вузу, що розвивається на базі впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та електронним поданням навчальної та наукової інформації.

Інформаційні послуги, що надає бібліотека:

 • проведення інформаційного пошуку матеріалів на запит студентів та викладачів університету в бібліотеках України та мережі Інтернет (як в друкованій, так і в електронній формі);
 • складання рекомендаційних списків додаткової літератури до дисциплін, що викладаються в університеті;
 • тематичний пошук і складання бібліографічних покажчиків;
 • визначення класифікаційного індексу наукової роботи (УДК, ББК);
 • редагування списків літератури до курсових, дипломних проектів та наукових робіт згідно до державних стандартів;
 • виконання бібліографічних довідок;
 • доступ до повнотекстової бібліотеки;
 • розміщення на сайті наукового надбання університету (наукові видання, матеріали університетських наукових конференцій, семінарів тощо);
 • послуги віртуальної довідки;
 • послуги міжбібліотечного абонемента (МБА) та електронної доставки документів (ЕДД);
 • презентації інформаційних ресурсів, віртуальні виставки;
 • методичні консультації з питань проведення інформаційного пошуку в мережі Інтернет, електронних БД і ресурсах бібліотек України та світу, архівах відкритого доступу.

Бібліотека динамічно розвивається, йде в ногу з часом, намагаючись задовольнити інформаційні запити користувачів.
Анонс