Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Донбаський державний технічний університет

Багато років минуло з того знаменитого історичного дня 12 жовтня 1957 року, коли рішенням Ради Міністрів УРСР у м. Ворошиловську Луганської області був заснований гірничо-металургійний інститут як відповідь на нагальну потребу створення вищого навчального закладу в унікальному краї вугілля, металу і машинобудування.

Палким ініціатором створення інституту був депутат ВР України директор Ворошиловського металургійного заводу П.А.Гмиря.

За свою багаторічну історію університет декілька разів змінював назву: до 1962р. інститут був Ворошиловським, з 1962–го у зв’язку з перейменуванням міста став Комунарським, а з 1992р. – Донбаським гірничо-металургійним інститутом. І тільки в 2004р. інститут отримав назву Донбаський державний технічний університет.

Першочерговими питаннями нагального вирішення були питання створення умов для початку занять у новому вищому навчальному закладі. Частина студентів в період становлення інституту була переведена на відкриті спеціальності з Харьківських гірничого та інженерно-будівельного, Дніпропетровських металургійного та гірничого інститутів.

Одночасно формувався керівний склад інституту – ректорат, керівники факультетів і кафедр з числа професорсько-викладацького складу тих же ВНЗ Харкова і Дніпропетровська. Першим ректором інституту був призначений І.Ф.Коваль з Дніпропетровського металургійного інституту, а його заступником з навчальної і наукової роботи доц. Ю.М.Воєводін з Харківського гірничого інституту.

За наказом Міністерства вищої освіти старі ВНЗ поділились зі своїм побратимом частиною матеріальної бази. Багато машин і нового обладнання прямо з баз і складів передавалось інституту промисловими підприємствами області. Чимало одиниць унікального на той час обладнання інститут придбав самостійно: рентгенівські апарати, оптичну лавку для кафедри фізики, ексклюзивні преси на 150 та 500 тонн для кафедри будівельних конструкцій і металознавства, різну вимірювальну апаратуру та інструмент.

Навчання проводилось на трьох факультетах: гірничому, металургійному та будівельному.

За ініціативи ректора і деяких кафедр у 1958р. було відкрито вечірнє, а в 1959 – заочне відділення, в 1960 – аспірантура і підготовчі курси.

На початку 60-х рр. в інституті навчалося загалом вже біля 2,5 тис. студентів: на стаціонарі – майже 1500, на вечірньому та заочному – більше 1000. Також різко зростав викладацький склад: зі 120 до 223 штатних викладачів і ще 63 працювали погодинно. Кількість спеціальностей зросла з 4 до 10.

З 1959р. на чолі відповідальної роботи з розвитку інституту став новий ректор Ю.М.Воєводін. Він більше двох десятиріч очолював інститут і доклав багато особистих зусиль в його становлення та розвиток.

Вже у 1961р. перші 139 інженерів – гірників і будівельників отримали дипломи про закінчення ВГМІ, а в 1962р. – відбувся перший випуск інженерів – металургів.

Інститут поступово розширював поле своєї діяльності. Так, у 1963р. створюється факультет автоматизації виробничих процесів, в 1964р. – гірничо-електромеханічний, електромашинобудівний і вечірній факультети.

З лютого 1981р. роботою університету став керувати А.С. Ленович, який тривалий час працював проректором з наукової роботи. Саме під його дбайливим керівництвом було засновано науково-дослідний проектно-конструкторський інститут «Параметр», збудовано шостий навчальний корпус. Шостий корпус – архітектурний комплекс з технічним обладнанням, що відповідає вимогам сучасної організації вищої освіти. Із введенням в експлуатацію нового корпусу з’явилась можливість перейти на заняття в одну зміну.

В пам'ять про заслуги А.С. Леновича шостий навчальний корпус університету носить його ім’я.

У 1989р. ректором інституту колектив обирає В.М.Дорофєєва – професора, заслуженого працівника народної освіти України.

Перехід до ринкової економіки, реструктуризація окремих галузей промисловості на початку 90-х рр. викликали зміни в структурі університету. Так, в 1991р. при ДГМІ відкрили міжгалузевий факультет підвищення кваліфікації, у 1992 – відділ зовнішньоекономічних зв’язків, 1993 – Донбаський регіональний центр підготовки спеціалістів. У 1995 – 1996 рр. започатковано навчання іноземних студентів і аспірантів.

З приходом на посаду ректора університету А.І. Акмаєва розпочалося відродження і організація на якісно новій основі економічного факультету (інженерно – економічний факультет був відкритий 1972р., з 1992 перейменовано в економічний факультет). Саме за ініціативи ректора Акмаєва був організований новий для університету факультет менеджменту (2001р.). Активно відкривались філії ДонГТУ – майбутні інженерні факультети. В 1999р. було створено 5 перших навчально–консультаційних центрів: Єнакіївський, Краснолуцький, Лисичанський, Ровеньківський, Свердловський, які незабаром були трансформовані у відокремлені структурні підрозділи університету. В подальшому подібні філії ДонДТУ відкрились в Краснодоні (2000р.), Рубіжному (2004р.), Первомайську (2005р.).

Також ДонДТУ одним з перших ВНЗ України запровадив в практику навчального процесу вимогу Болонської декларації.

На сьогодні Донбаський державний технічний університет переживає не найлегші часи – виш знаходиться в евакуації. Зараз ректорат, значна частина трудового та викладацького колективу знаходяться у м. Лисичанську (Луганська область). Наказом МОН України № 1197 від 23.10.14 р. юридична адреса ДонДТУ закріплена у м. Лисичанськ, проспект Леніна, 84.

У зв’язку із вимушеною евакуацією навчальний процес організований за очно-дистанційною формою. Тобто студенти постійно задіяні в навчальному процесі. Викладачі працюють зі студентами через Інтернет, проводять інтерактивні мультимедійні лекції, періодично, групами молодь з’їжджається на навчальні тижні згідно розкладу. Крім цього, університет впровадив та активно застосовує систему дистанційного навчання на платформі moodle, що дозволяє комбінувати online та offline засоби навчання. Для потреб студентів обладнані гуртожитки. Крім навчального процесу, для студентів організовуються культурно-розважальні програми, спортивні ігри тощо.

Сьогодні ДонДТУ – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів під керівництвом професора, доктора технічних наук Антощенка М.І.

Стіни нашого університету бачили багато подій, але, сподіваємося, що попереду нас чекає ще немало сонячних днів.
Анонс