Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Аспірантура

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої школи.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Донбаському державному технічному університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 • в аспірантурі ДонДТУ за очною (денною) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі ДонДТУ здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 • в докторантурі ДонДТУ за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Донбаський державний технічний університет оголошує прийом до аспірантури на 2018 рік за такими спеціальностями:

 • Гірництво:
  • Маркшейдерія;
  • Підземна розробка родовищ корисних копалин;
  • Шахтне та підземне будівництво;
 • Будівництво та цивільна інженерія;
 • Цивільна безпека.


Документи

Правила прийому на 2018 рік Додаток до правил прийому на 2018 рік Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Перелік наукових спеціальностей, з яких здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів через аспірантуру до першого січня 2019р. відповідно до пункту 4 Постанови КМУ №261 від 23 березня 2016р. Перелік наукових спеціальностей, з яких здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів через докторантуру Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Наказ Про ліцензування освітньої діяльності №1481л від 31 жовтня 2016р. Наказ Про ліцензування освітньої діяльності №138 від 03 липня 2017р.Анонс