Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Гірничий напрямок

Комбайн Прохідницький Фронтальний КПФ "MIR"
Гідродомкратний підйом і водовідлив ГДПВ
Агрегат фронтальної шнекової виїмки АФШВ
Гідросвепер для буріння свердловин
Аеропоршневий ліфт
Кріплення рамне аркове посилене КАП
Боротьба з пученням АРПУ
Електроємкісний інтроскоп EI-3
Прилад портативний ПУСЕВП для ударно-статичних випробувань порід
Стабілометр жорсткого навантаження
Функціонально-вартісний аналіз мережі гірничих виробок діючих вугільних шахт
Ліквідація провалів земної поверхні над гірськими виробками методом пошарового...
Адаптивне розпірно-піддатливе кріплення
Спосіб зниження концентрації метану на вихідному струмені з очисного вибою
Комплекс прогнозних моделей метановиділення на виїмкових дільницях “КОМПЛЕКС...
Програмний комплекс «ПОТОК»
Поточне та перспективне планування на вугледобувних підприємствах


Металургійний напрямок

Система контролю роботи горна доменної печі
Установка для одержання лігатур і рафінування металевих розплавів
Дугове глибинне відновлення корисних компонентів з металургійних відходів і вторинних...
Металургійне виробництво


Технології та системи очищення і кондиціонування робочих середовищ

Розробки в області робочих рідин, змащень і кондиціонування робочих середовищ
Самоочисні фільтри з автоматичною протитечійною регенерацією та від-центрово-...
Виробництво будівельної кераміки на основі ОСВ
Виробництво органомінерального порошку і асфальтобетону на основі ОСВ
Технологічні засоби охорони навколишнього середовища


Електротехнічні комплекси та автоматизація виробництва

Струмопараметричний асинхронно-вентильний каскад
Індукційне нагрівання металів
Модернізація електроустаткування електровозів коксотушильних ЕК-14, що діють в...
Індукційні вулканізатори-преси серії ВІКЛ
Пневматические вулканизаторы–прессы серии ВКЛП
Апарат вулканізаційний універсальний АВУ-1
Технологія й устаткування для з'єднання і відновлення гнучких високовольтних кабелів...
Поліфункціональні електромеханічні перетворювачі технологічного призначення
Заглибні обертові нагрівачі для легкоплавких речовин і нафтопродуктів
Система моніторингу параметрів хитання кристалізатора машини безперервного лиття...
Електротермічні, плазмові й лазерні методи поверхневої обробки сталей
Аналізатор рентгеноспектральний програмно-керований для легких елементів АРБ-30-10
Програмно-кероване високовольтне джерело живлення ВИП-30-10
Енергозбереження в позиційних електроприводах і оптимізація законів руху з метою...
Електричні машини постійного струму з новою системою електромагнітного збудження
Одновалкова зубчаста дробарка і способи дроблення агломерату
Дробарка роторно-ножова РНД-250


Інші наукові досягнення та дослідження ДонДТУ

ДМЦ "ОРIОН"
Розробка та дослідження енергоефективних проектних рішень житлових будинків
Картамиський археологічний мікрорайонАнонс