Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Збірник наукових праць
Сайт збiрника наукових праць

Розвиток науки й системи освіти є визначальними чинниками прогресу суспільства, зростання економіки, підвищення духовного й інтелектуального потенціалу країни.

Науку й освіту зближує внутрішня єдність. Наука не може існувати без освіти, а освіта – без науки.

Політичні й економічні зміни, які відбулися за останні роки, розвиток євроінтеграційних процесів привели до зміни організації, структури й змісту системи вищої освіти. Реалії життя визначили тенденцію суттєвого зростання наукоємності навчально-освітнього процесу. Тому ректорат ДонДТУ приділяє велику увагу проведенню фундаментальних і прикладних досліджень, упровадженню результатів наукових досліджень у виробництво і у навчальний процес.

З 1999 року в університеті виходить збірка наукових праць ДонДТУ, зареєстрований ДАК України за чотирма напрямами: розробка корисних копалин; металургія; будівництво; електротехніка, радіотехніка. Свідоцтво державної реєстраційної служби України про реєстрацію, серія КВ, № 20710-10510ПР від 30.04.2014 р. Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528 видання «Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. Collection of Scientific Papers of DonSTU» пройшло перереєстрацію наукових фахових видань України. Періодичність видання 1-3 рази на рік.2007
Збірник 25
2008
Збірник 26
Збірник 27
2009
Збірник 28
Збірник 29
2010
Збірник 30
Збірник 31
Збірник 32
2011
Збірник 33
Збірник 34
Збірник 35
2012
Збірник 36
Збірник 37
Збірник 38
2013
Збірник 39
Збірник 40
Збірник 41
2014
Збірник 42
Збірник 43
2015
Збірник 44
2016
Збірник 45
2017
Збірник 46
2018
Збірник 47Анонс