Донбаський державний технічний університет
Україна, м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 84
Інженерно – будівельний факультет

Будівельний факультет – один із провідних базових навчально-наукових підрозділів університету, ровесник заснування Комунарського гірничо-металургійного інституту (1957).

Деканами будівельного факультету були доценти Б. М. Гладишев (1957-1960), Б. М. Височин (1960-1963), К. І. Дземіт (1963-1971), В. А. Дрешпак (1971–1982), А. Г. Цимбаленко (1982–1983), С. П. Ніколаєвський (1983-2001).

Лекції на будівельному факультеті читаються в сучасних аудиторіях, з використанням технічних засобів навчання. При цьому використовуються телевізійний комплекс, кіноустановки, відеомагнітофони, проекційна апаратура і ЕОМ з мультимедійними дошками.

Лабораторні і практичні заняття проводяться в спеціалізованих предметних аудиторіях. Курсові та дипломні проекти студенти виконують в залах дипломного проектування, оснащених сучасними ЕОМ, необхідною нормативною та довідковою літературою. На кафедрах проводиться постійна робота з удосконалення й відновлення лабораторного практикуму та практичних занять.

Навчання на факультеті проводиться на кафедрах:

Керівництво технологічною, виробничою та переддипломною практикою здійснюють викладачі випускових кафедр. Усі дипломні проекти виконуються на реальній основі, з них близько 25 відсотків на замовлення підприємств. Все це сприяє підвищенню якості дипломних проектів. Найбільш здібним і старанним студентам надається можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Колектив викладачів і студентів будівельного факультету протягом багатьох років активно проводить наукові дослідження, які мають велике практичне значення. Сфера наукових інтересів факультету охоплює проблеми проектування й експлуатації будівель і споруд.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

  • Розробка та дослідження енергоефективних проектних рішень житлових будинків;
  • Розробка технології зведення буро-ін’єкційних паль в обводнених ґрунтах;
  • Розробка методики проектування параметрів ін’єкційної стабілізації зсувних процесів на південному березі Криму;
  • Участь у розробці проектів благоустрою та перебудови території та об’єктів м. Алчевськ;
  • Розробка методик проведення іспитів металевих та залізобетонних конструкцій;
  • Реконструкція будівель ДонДТУ та технічний нагляд цехів ОАО Алчевського металургійного комбінату.

Наукові розробки кафедр факультету широко реалізовані на діючих підприємствах, в науково-дослідних, проектних, проектно-конструкторських інститутах і в навчальному процесі при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів.

Перший випуск інженерів-будівельників відбувся в 1961 році. На сьогодні будівельний факультет закінчили понад 7 тисяч чоловік.

Про значну роль та плідну працю будівельного факультету яскраво говорить той факт, що за більше ніж 55 років діяльності підготовлено близько 50 відсотків керівників і головних спеціалістів підприємств будівельної галузі в Луганській області. Багато випускників факультету займають високі керівні посади в Луганській, Донецькій та інших областях України і держав СНГ. Так випускник 1984 р. Пристюк В. М. - голова Луганської обласної державної адміністрації, Присяжнюк М. В. – Міністр аграрної політики та продовольства України, Федотов О. Л. – керівник Алчевської міліції та інші.
Анонс